Všeobecné obchodní podmínky

www.onhost.eu

Prevádzkovateľ:
Juraj Vranka - internet services
Ďatelinová 1490/5
821 01 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika
IČO: 50743333

E-mail: info@onhost.eu
Telefónny kontakt: +421 950 497 677
(ďalej len „poskytovateľ“)

 • Všeobecné ustanovenia

  • Obsahová stránka portálu

   Obsah internetových služieb portálu je chránený autorským zákonom. Všetky informácie ukladané v databáze systému portálu www.onhost.eu, www.onvip.eu, www.onban.eu, www.onstats.eu, ktorý je spravovaný Poskytovateľom, sú vlastníctvom poskytovateľa. Všetky práva sú vyhradené. Vydanie, vydávanie, kopírovanie, rozširovanie alebo iným spôsobom šírenie obsahu týchto služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané. Taktiež je oprávnený použiť obsah stránky na inzerovanie na www.facebook.com, www.google.com, plus.google.com, www.instagram.com, www.youtube.com, www.pinterest.com, www.twitter.com, www.linkedin.com, a iných stránkach, pokým neodporuje pravidlám tejto stránky.
  • Ochrana údajov

   Za využívanie a spôsob využívania služieb stránky používateľmi poskytovateľ nenesie zodpovednosť, a taktiež ani za prípadné zneužitie služieb tohto servera používateľmi alebo tretími osobami. Poskytovateľ sa zaručuje, že získané údaje nie sú predávané tretím osobám, ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Výnimkou sú údaje, ktoré používateľ portálu nechá voľne prístupné pre návštevníkov www.onhost.eu.
  • Zabudnuté heslo

   V prípade zabudnutého hesla má používateľ právo si dať zaslať nové heslo na jeho e-mail u účtu, avšak jedine v prípade, že má tento e-mail overený.
  • Overenie e-mailu

   Používateľ je povinný mať aspoň jeden overený e-mail u účtu, ktorým bude komunikovať s poskytovateľom. Pri neoverení e-mailu mu nemusí byť poskytnutá podpora, nebude mu zaslané zabudnuté heslo a podobne.
  • Záujem o reklamu a spoluprácu

   Ak máte záujem o spoluprácu či reklamu, kontaktujte nás na marketing@onhost.eu. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať aby vás návrh bol konkrétny, rozpracovaný a mal zmysel.
  • Často kladené otázky

   Sú voľne dostupné na stránke www.onhost.eu v sekcii FAQ. FAQ funguje ako databáza s jednoduchým a prehľadným vyhľadávaním na všetky často kladené otázky. V prípade, že ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, kontaktujte nás na info@onhost.eu, alebo na Skype ..... Podpora je Online denne od 9:00 do 17:00 pripravená Vám ochotne pomôcť čo v najkratšej dobe.
  • Kredity

   Používateľ platí za služby poskytovateľa kreditmi, ktoré si môže zakúpiť cez systém ONHOST. Kredity si môže dobiť kedykoľvek, a to pomocou SMS, bankového prevodu alebo paypalu.
  • Pripočítanie kreditov

   Používateľ uskutoční platbu a následne sa mu kredity pripočítaju. Pri SMS platbe sa používateľovi kredity pripočítajú väčšinou okamžite, v prípade, že sa kredity nepripočítajú do 24 hodín, je používateľ povinný nás kontaktovať. Pri platbe cez paypal a bankový prevod môže pripočítanie kreditov trvať jeden až tri dni, v závislosti od banky. Pokiaľ sa kredit nepripočíta do troch dní, používateľ je povinný nás kontaktovať.
  • Zakázané inzercie

   Inzerovanie webových stránok spoločností a portálov, pomocou www odkazov bež vedomia spoločnosti WEBTRIGO s.r.o je zakázané. V prípade, že máte záujem Vašu firmu alebo portál zviditeľniť kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu marketing@onhost.eu.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje

  • Poskytovateľ sa zaručuje, že získané údaje nie sú predávané tretím osobám, ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Výnimkou sú údaje, ktoré používateľ portálu nechá voľne prístupné pre návštevníkov www.onhost.eu. Registračné údaje podliehajú pod ochranu súkromia. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním týchto informácií. Poskytovateľ sa zaväzuje, že údaje o používateľoch uchová a použije v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.
  • Pokiaľ vzniknú preukázateľné poruchy zo strany poskytovateľa služieb, ONHOST túto chybu odstráni bezplatne v najkratšej dobe podľa závažnosti poškodenia.
  • Upozorní používateľa najneskôr XY dní pred vyčerpaním kreditov.
  • Poskytovať používateľovi kvalitu, za ktorú si zaplatil
  • Zaväzuje sa nepretržitým chodom služieb a dátový zariadením. Výnimka sa uplatňuje na opravu chýb či údržbu.
  • Priniesť pravdivé a nijakým spôsobom zavadzajúce informácie vo svojich článkoch. Taktiež sa zaväzuje k poskytovaniu pravdivých informácii o službách, ktoré poskytuje.
   • Poskytovateľ si nárokuje právo na:

    - Ak príde k úmyselnému poškodeniu serverov, dát, aplikácii zo strany používateľa a táto skutočnosť je preukázateľná, spoločnosť WEBTRIGO s.r.o má nárok na náhradu škody a ušlého zisku podľa rozsahu škody preukázateľné spôsobenej používateľom.
   • Môže odmietnuť aktiváciu používateľa a to z dôvodu:

    - Poskytol zavádzajúce a nepravdivé informácie pri vyplnení registračného formuláru.
    - Snaží sa o vytvorenie viacerých fiktívnych používateľských kont.
    - Vulgarizmov a snaženiu sa poškodiť dobré meno spoločnosti.
   • Taktiež ONHOST nenesie zodpovednosť za:

    - Používanie systému osobe mladšej ako 18 rokov ak dochádza k zakupovaniu služieb na stránke www.onhost.eu, www.onvip.eu.
    - Nenesie zodpovednosť za peňažnú sumu, ktorú používateľ zaplatil za služby ktoré ONHOST ponúka podľa platného cenníku.
    - Ak nastane porucha dokázateľná že ju spôsobila tretia osoba.
    - Globálne katastrofy kedy by mohlo prísť až k výpadku služieb ktoré poskytujeme na neurčité časové obdobie.
    - Akékoľvek škody, ktoré vzniku pri používaní služieb ktoré poskytujeme.
    - Ak stratí používateľ prístup k svojmu kontu,
    - Kredity ani hodnotu, ktorú klient investoval nie sme povinný vyplatiť spať.
    - Ak dôjde k zneužitiu konta používateľa tretou osobou vďaka slabej ochrane prihlasovacích údajov.
    - Všeobecné podmienky a taktiež práva a povinnosti používateľa / poskytovateľa sú voľne dostupné na všetkých portáloch ONHOSTu teda: www.onhost.eu, www.onvip.eu, www.onstats.eu, www.onban.eu.
    - Poskytovateľ môže kedykoľvek zmeniť či doplniť Všeobecné obchodné podmienky, používateľ má právo si ich kedykoľvek prečítať nakoľko informácie sú voľne dostupné.
 • Používateľ sa zaväzuje

  • Pre používateľov inzertného portálu je zakázané vytvárať duplicitné registrácie, vytvárať imaginárne-fiktívne registrácie.
  • Je zakázané vkladať linky svojich internetových stránok ! Je zakázané vkladať komerčnú inzerciu, akúkoľvek, prípadne akúkoľvek propagáciu do textov a popisov.
  • Súhlasí, že nebude nahrávať na FTP také dáta, ktoré by mohli uškodiť fungovaniu systému ONHOST, sú v rozpore s platnými ustanoveniami zákonov Slovenskej republiky, Českej republiky a tiež platnými ustanoveniami Európskej únie. Taktiež nie sú v rozpore so všeobecnými podmienkami www.onhost.eu.
  • Sa zaväzuje, že identifikačné a osobné údaje sú vyplnené pravdivo. Zároveň súhlasí s ich zberom do databázy ONHOST. ONHOST zároveň zaručuje neposkytnutie údajov tretím osobám.
  • Sa zaväzuje, že svoje osobné a identifikačné údaje za žiadnych okolností neposkytne tretím osobám a bude svoje údaje chrániť.
  • Problémy ktoré môžu vzniknúť pri prevádzkovaní systému nahlási na info@onhost.eu.
  • Si je vedomý, že všetky zmeny v systéme, upgrade, novinky sú voľne dostupné informácie na stránke www.onhost.eu v sekcii novinky, alebo na sociálnej sieti Facebook na stránke ONHOST.
  • Súhlasí s cenníkom služieb a taktiež potvrdzuje že pri zakúpení služby dosiahol veku 18 rokov.
  • Súhlasí, rešpektuje a hlavne dodržiava všeobecne obchodné podmienky, cenník, služby a zaručuje sa k dodržiavaniu zákonov Slovenskej republiky a Európskej únie.
  • Nebude obsah www.onhost.eu, www.onvip.eu, www.onstats.eu, www.onban.eu kopírovať pre komerčné účely bez nášho vedomia. Povolené je voľne šírenie celého linku ONHOSTu na sociálnych sieťach. Inak musí upovedomiť marketing@onhost.eu.
  • Že nenaruší chod, bezpečnosť či stabilitu systému ONHOST.
  • Nebude šíriť a tým škodiť používateľom v zmysle šírenia počítačových vírusov ktoré by mohli poškodiť aplikácie, kódy a narušiť tak chod systému ONHOST.
  • Používateľ vyslovene nesmie, prenechať, či predať kredity a konto tretej osobe bez vedomia ONHOSTu. Kontakt info@onhost.eu.
  • Nesmie, akýmkoľvek spôsobom za účelom poškodiť chod systému pripadne sa snažiť ho poškodiť.
  • Rozumie, že nebude používať vulgarizmy v komentároch na stránke www.onhost.eu, www.onvip.eu, www.onstats.eu, www.onban.eu a taktiež na sociálnych sieťach ONHOSTu. Inak ONHOST nemusí reagovať a môže pristúpiť k opatreniam voči používateľovi v zmysle upozornenia a neskoršieho blokovania zo sociálnych sieti a stránok ONHOSTu.
  • Používateľ sa zaväzuje, že porozumel podmienkam a službu bude využívať v súlade s platnými ustanoveniami zákona Slovenskej republiky a taktiež všeobecnými podmienkami spoločnosti WEBTRIGO s.r.o vyhradené pre portál www.onhost.eu, www.onvip.eu, www.onstats.eu a www.onban.eu.
 • Záverečné ustanovenia

  • Odoslaním prihlasovacie formulára a následnou aktiváciou konta, dáva poskytovateľovi najavo, že prečítal všeobecné obchodne podmienky, porozumel im v plnom rozsahu a zároveň sa zaväzuje k ich rešpektovaniu a dodržiavaním pravidiel poskytovateľovi do doby kedy deaktivuje svoje konto.
  • Vzťah medzi používateľom a poskytovateľom vznikla po vyplnený registračných údajov a aktivovaním si služby.
  • Vzťah medzi používateľom a poskytovateľom zaniká deaktivovaním konta.
  • Používateľ je povinný sledovať všeobecné obchodné podmienky a riadiť sa nimi. Poskytovateľ nemusí o zmene informovať a to za žiadnych okolností nakoľko všeobecne obchodne podmienky sú voľne dostupné pre každého používateľa.
  • Pokiaľ príde k zmene, platí bod prvý v záverečnom ustanovení.
  • Podmienky boli vyhotovené dňa 15.12.2015 a do platnosti vstupujú 1.1.2016.