Spracovanie osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679

Spracovateľ osobných údajov:
Juraj Vranka
Ďatelinová 1490/5
821 01 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika
IČO: 50743333
E-mail: info@onhost.eu
Telefónny kontakt: +421 950 497 677

Osobné údaje Onhost.eu spracováva v rozsahu potrebnom len pre plnenie zmluvy taktiež onhost.eu uchováva údaje potrebné pre plnenie právnej povinnosti ako napríklad údaje o platbách či faktúry.

 • Uživateľ súhlasí so spracovaním nasledujúcich osobných údajov za účelom uvedeným nižšie:

  • Identifikačné a adresné údaje uživateľa: Meno, Priezvisko, Emailová adresa, Telefónna adresa, Adresa trvalého bydliska.
  • Elektronické identifikačné údaje: IP Adresa, Cookies, Identifikátory rôznych sociálnych sietí potrebné pre rýchlu registráciu uživateľa.
  • Platobné informácie: Telefónne číslo, Paypal účet alebo iné platobné informácie získavané pomocou platobných brán.
  • História využívaných služieb a história kontaktovania technickej a zákazníckej podpory vrátane správ.
  • Údaje o správaní zákazníka z dôvoru bezpečnosti v podobe rôznych logov, aké webové sekcie na onhost.eu navštívil.
 • Súhlas s vyššie uvedeným spracovaním údajov môžete potvrdiť pri registrácii do systému onhost.eu avšak tento súhlas je možné vziať späť pomocou administračného rozhrania Onhost.eu v sekcii Profil.

  • Platobné údaje nie je možné zmazať z dôvodu plnenia právnej povinnosti a tieto ostanú v systéme po dobu 10 rokov od zmazania účtu
 • Všetky osobné údaje sú uložené v našom systéme po dobu 5 rokov. Samozrejme je možné ich zmazať skôr, ak máte záujem môžete tak spravíť automaticky v Profile alebo nás môžete kedykoľvek kontaktovať mailom info@onhost.eu

  • V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť Váš účet na Onhost.eu a ukončiť tak plnenie zmluvy, môžete tak učiniť v sekcii Profil->Zmazať účet.
  • Akonáhle svoj účet zmažete, automaticky budú všetky Vaše osobné údaje vymazané bez možnosti ďalšel obnovy, samozrejme platobné údaje ostanú po dobu ďalších dvoch rokov a následne budú vymazané.
 • Zákazník má samozrejme právo v súvislosti s plnením spracovania jeho osobných údajov:

  • Právo žiadať informácie o účeloch spracovania jeho osobných údajov, dobe spracovania.
  • Právo požiadať a získať kópiu svojich osobných údajov po vyžiadaní cez ticket systém alebo cez mail: info@onhost.eu.
  • Právo upraviť, doplniť, zmazať alebo obmedziť uchovanie jeho osobných údajov.
  • Zákazník má právo a bude vždy informovaný o úniku resp. porušení zabezpečenia jeho osobných údajov (najmá v prípadoch útokov na databázový server).
  • Zákazníkovi vzniká právo podať sťažnosť proti spracovaniu jeho osobných údajov u dozorných úradov.
  • Ak zákazník odsúhlasil spracovanie osobných údajov a účet na Onhost.eu mu bude ukradnutý alebo prístup doň znemožnený, má právo na vrátenie tohoto účtu za predpokladu že kontaktuje zákaznícku podporu mailom na info@onhost.eu
 • Spracovanie cookies z internetových stránok onhost.eu

  • O zákazníkovi spracovávame záznamy správania sa na našich webových stránkach pre účely lepšej prevádzky.
  • Zákazník automaticky súhlasí s používaním Cookies na webových stránkach onhost.eu